میزان کالری لبنیات

[ad_1]

جدول کالری

بستنی شکلاتی

۱ لیوان ۱۴۸ گرم

۳۷۷

۳۱

۷

۲۵

۲۶

بستنی وانیلی ساده

۱ لیوان ۱۰۰ گرم

۲۹۰

۳۴

۵

۱۶

۳۰

پنیر پارمسان

۱ لیوان ۱۰۰ گرم

۴۳۱

۴

۳۸

۲۸

۱

پنیر تبریز

۱ لیوان ۱۵۰ گرم

۳۹۶

۶

۲۱

۳۲

۶

پنیرچدار

۱ لیوان ۱۳۰ گرم

۵۳۲

۲

۳۳

۴۴

۱

پنیر خامه‌ای

۱ لیوان ۲۳۰ گرم

۸۱۰

۶.۲

۱۷

۸۰

۰.۵

پنیر گودا

۱ لیوان ۲۰۰ گرم

۷۰۵

۴.۵

۴۹

۵۴

۴.۴

پنیر موزارلا

۱ لیوان ۱۱۲ گرم

۳۳۶

۲.۵

۲۵

۲۵

۱

خامه

۱ لیوان ۱۲۰ گرم

۴۱۴

۳.۳

۲.۵

۴۴.۴

۰.۱

شیر

۱ لیوان ۲۴۴ گرم

۱۴۶

۸

۶

۱۱

۱۷

شیر بدون چربی

۱ لیوان ۲۴۵ گرم

۸۶

۱۲

۸.۴

۰.۴

۱۲.۵

شیر کم چرب

۱ لیوان ۲۴۴ گرم

۱۰۲

۱۲.۲

۸.۲

۲.۴

۱۲.۷

کره

۱ لیوان ۲۲۷ گرم

۱۶۲۸

۰.۱

۱.۹

۱۸۴

۰.۱

ماست چرب

۱ لیوان ۲۴۵ گرم

۱۴۹

۱۱.۴

۸.۵

۸

۱۱.۴

ماست کم چرب

۱ لیوان ۲۴۵ گرم

۱۳۷

۱۷

۱۴

۲

۱۷

[ad_2]

لینک منبع

جدول میزان کالری غذاها

[ad_1]

کالری یعنی محاسبه مقدار انرژی موجود در غذاهاست اگر مقدار کالری موجود در غذاها را بدانید می توانید بین میزان انرژی که وارد بدن خود می کنید و انرژی که مورد استفاده قرار می دهید تعادل ایجاد نمایید. این آگاهی در حفظ وزن مناسب نقش کلیدی ایفا می کند. مقدار انرژی موجود در خوراکی ها با واحد کالری سنجیده می شود

[ad_2]

لینک منبع